หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ข่าวสาร   ติดต่อเรา
 
หนังสือรูปพรรณทรัพย์หาย
ดูทั้งหมด
 
รูปพรรณทรัพย์หาย
แหวนเพชร
ดูทั้งหมด
เบาะแสรูปพรรณทรัพย์หาย

ข้อความด้านซ้าย รายละเอียด

ประวัติการเข้าชม


ระบุทั้งที่ได้เปิดดูแล้วและยังไม่ได้เปิดดูนั้น หมายความว่าอย่างไรคะ
ผู้โพสต์ : โรงรับจำนำเลียงฮะฮวด วันที่ : 2012-11-05 20:08:18 IP : 27.55.3.180


ขอบคุณครับที่ท่านกรุณาสอบถามปัญหา ขอเรียนท่านดังนี้นะครับ

       1. การใช้ระบบฯ นี้ แบบผู้ใช้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

           1.1 ผู้ดูแลระบบฯ หรือ admin

           1.2 สมาชิก ซึ่งก็คือผู้รับจำนำ หรืออีกอย่างก็คือท่านนั่นแหละครับ

           1.3 บุคคลทั่วไป

       2. ขอบเขตหรือสิทธิ์ในการใช้ระบบฯ ก็จะต่างกันไปครับ 

       3. สำหรับผู้รับจำนำ หรือผู้รับผิดชอบของโรงรับจำนำ นอกจากท่านจะเข้าดูทั่วๆ ไปแล้ว

ท่านยังมีหน้าที่ต้องเปิดดูหนังสือรูปพรรณทรัพย์หายและรายงานการตรวจสอบ ฯ ด้วยนะครับ

โดยเมื่อท่านตรวจสอบแล้วก็จะต้องแจ้งกลับกรมการปกครองครับถามแบบแจ้ง ฯ เดิมนะครับ 

ทั้งนี้ในส่วนของระบบฯ ก็จะรายงานผลโดยอัตโนมัติด้วยว่าท่าเข้าดูหนังสือรูปพรรณ์ทรัพย์หาย

แล้วหรือไม่โดยในระบบฯ จะรายงาน ดังนี้นะครับ

           3.1 ท่านเข้าดูครบทุกหน้า

           3.2 ท่านเข้าดูบางส่วน

           3.3 ท่านยังไม่ได้เข้าดู

           ทั้งนี้ ณ ขณะนี้ มีผู้เข้าดูแล้วทั้งสิ้น 88 ราย แบ่งเป็น ดูทั้งหมด 73 ราย ดูบางส่วน 15 ราย

และยังไม่ได้ดูอีก 172 รายครับ

 

        ขอบคุณครับ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับท่านด้วยดีนะครับ

 

 

              admin  

       6 พฤศจิกายน 2555

ผู้โพสต์ : Admin pd วันที่ : 2012-11-06 09:57:32


ขอเรียนเพิ่มเติมว่า โรงรับจำนำเลียงฮะฮวดเข้าดูครบถ้วนแล้วนะครับ และท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนครับ

 

    

        admin

ผู้โพสต์ : Admin pd วันที่ : 2012-11-06 13:22:38